Menu

Detta med ledarskap!

0 Comments


 

Detta med ledarskap! Ett otroligt hett ämne och kommer nog fortsätta vara det i många år. Det är även väldig inne att ha gått någon form av chefsutbildning för att utöva ett så bra ledarskap som möjligt. Jag tänkte börja med att reda ut hur ledarskap respektive chefskap ska definieras. Mina tankar är att en ledare kan vara det oavsett om den har någon form av legitim makt. Den blir snarare en ledare på grund av sina egenskaper och sätt att agera mot de andra inom organisationen. Däremot så menar jag att en chef även har den legitima maktpositionen. Alltså det är uttalat att personen har mer auktoritet. Sen är det upp till den personen att agera på ett sådant sätt att den även blir en ledare för gruppen. Jag tror att man måste kombinera dessa två typer för att kunna bli en framgångsrik ledare/chef.  En annan intressant diskussion kring ledarskap är såklart debatten om kvinnor respektive män som ledare.  Det finns många olika teorier kring detta, sen om ni håller med om dom eller inte är upp till er. Först har vi teorin om ”glastaket. Den menar att det är osynliga hinder som gör att kvinnor kan avancera hierarkiskt en bit upp i organisationen men sedan tycks hejdas när de försöker nå de högsta positionerna. En annan förklaring till varför kvinnor saknas på chefsområden är den sociala barriären som kvinnor möter i karriärhänseende snarare än att kvinnor skulle sakna kompetens.